ПРАЙС ЛИСТ

-

Назва аналізу

Ціна в грн

-

Загальний аналіз крові (Complete blood count) ЗАК автоматизований + ручна лейкоформула

280
-

Загальний аналіз крові автоматизований

230
-

Група крові (ABO), резус-належність (Rh-factor, Rh)

285
-

Загальний аналіз сечі автоматизований

190
-

Гемолізини визначення антитіл до еритроцитів по системі АВО

475
-

Д-димер

255
-

Протромбіновий тест МНО

205
-

Коагулограма

440
-

Глюкоза (експрес метод)

90
-

Глікований геоглобін (HbA1c)

275
-

Інсулін

265
-

Індекс НОМА

380
-

Глюкоза

180
-

Аланінамінотрансфераза (АЛТ)

155
-

Аспартатамінотрансфераза (АСТ)

155
-

Білок загальний

155
-

Білорубін загальний

150
-

Білорубін по фракціям (прямий, непрямий, загальний)

245
-

Креатинін

145
-

Лужна фосфатаза

150
-

Сечова кислота

160
-

Сечовина

145
-

Ліпаза

175
-

Тригліцириди

140
-

Холестерин загальний

150
-

Ліпопротеїди високої щільності (HDLC)

150
-

Кальцій загальний

140
-

Фосфор

125
-

Тироксин вільний Т4

240
-

Трийодтиронін вільний Т3

240
-

Антитіла до тиреоглобуліну АТ до ТГ

240
-

Антитіла до тиреопероксидази АТ до ТПО

295
-

Тиреоглобулін ТГ

280
-

Кальцитонін

475
-

Тиреотропний гормон ТТГ TSH

240

А також у нас ви зможете пройти лабораторні дослідження: пренатальної та онкологічної діагностики, панель імунології, алергологічні, цитологічні та бактеріологічні дослідження, експрес-тести, дослідження урогенітальних інфекцій.

Ми можемо запропонувати й ПАКЕТНІ ПРОПОЗИЦІЇ.